sthockey tour 2019
Sweden
Register your teamMore info
  • sponsor's logo
  • sponsor's logo
Tournament information
 • Location

  121 77 Stockholm

 • Directions

  Directions to event area will be updated here.

 • Player Offers

  Local player offers will be updated here.

 • After Party

  The official after parties are held on the 9th of June and further information will be updated here.

 • Accommodation

  Accommodation information for teams and players are to be updated on this section.

Rules

Välkommen till Stockholm!

Ninja Casino St Hockey turneringen i Sverige kommer att ordnas i samband med Stockholm Hockey Week utanför Ericsson Globe.

För att kunna delta måste varje lag registrera sig och betala anmälningsavgiften. Man kan registrera sig via blanketten på våra hemsidor och anmälningsavgiften kan betalas via vår nätbutik.

Anmälningsavgiften är 1000 kronor och summan garanterar minst 3 spel per lag. Slutligt antal spel beror på lagets framgångar.

Laguppställningen kan uppdateras på vår turnerings service och mera information om detta skickas separat till lagens kontaktpersoner.

Matchernas speltider publiceras den 22 augusti och laguppställningarna senast den 24 Augusti.

Lagen bör infinna sig på plats senast 30 minuter före sin första egen match och registrera sig i office tältet.

Varje lag måste spela alla sina matcher. Om laget inte deltar i någon match, måste en avgift på 500€ betalas.

In St Hockey Tour we play Men’s Series and players are kindly reminded that in order to participate one must be over 16 years old. The tournament fee does not include a player insurance.

St Hockey Tour är avsedd för män och vi påminner att varje spelare måste ha fyllt 16 år. Turneringens anmälningasavgift innehåller inte försäkring för spelarna.

GENERELLA REGLER PÅ OMRÅDET

 • Man får inte hämta eller avnjuta alkohol på området och ordningsvakterna har rätt att vid behov ingripa i opassande beteende på området.
 • Det finns ett avsett område för spelarna där man kan byta kläder och sportutrustning.
 • Om reglerna bryts, kan personen i fråga bli ombedd att avlägsna sig från området.

Welcome to Stockholm!

Ninja Casino St Hockey tournament in Sweden will be held during the Stockholm Hockey Week and the event takes place at Ericsson Globe (outside area).

In order to participate each team must register and finalise the registration by tournament fee payment. Registration is done by filling in the form below  and tournament fee can be payed in our online store.

Tournament fee is 1000 crowns and this guarantees a minimum of three games for each team. The final number of games is dependent on the success of the team.

Team line-ups may be updated to tournament service and further information regarding this, will be sent to contact persons of each team.

Match program of the tournament will be published on the 22nd of August and team line-ups are to be updated latest on thursday the 23rd of August.

On game day teams must arrive to event area latest 30 minutes before their first game and register the team at the office tent.

Each team must play all their games on match program and if failed to participate the team will have to pay a 500 € fine.

In St Hockey Tour we play Men’s Series and players are kindly reminded that in order to participate one must be over 16 years old. The tournament fee does not include a player insurance.

GENERAL RULES ON EVENT AREA

 • Bringing and consuming own alcohol beverages is forbidden and security guards have the right to intervene in drinking and other inappropriate behaviour on event area.
 • Changing clothes and sports gear is to be done only on a separately marked on event player area.
 • If breaking the common rules a player may be removed from event area.

Apply for work

Leave us feedback